Đào tạo

QUY TRÌNH THẮNG LỢI HOÀNG GIA ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối. Từ khâu tư vấn dịch vụ đến việc bố trí triển khai lực lượng bảo vệ. Tất cả đều theo quy trình tối ưu nhất.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Quy trình tuyển dụng lựa chọn ứng viên chặt chẽ. Công ty còn phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo những nghiệp vụ khác cho lực lượng bảo vệ như: Hội Chữ Thập Đỏ giảng dạy về môn sơ cấp cứu, phòng cháy chữa..